Animism

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 15:14, 31 July 2014 by Olli (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Animismi

Animismi-termiä käytetään kahdessa merkityksessä, yhtäältä tarkoittamaan ylipäätään uskoa olentojen (ihmisten, eläinten, kasvien ja jopa elottomien olioiden) fyysisestä olemassaolosta riippumattomiin, persoonallisen luonteen omaaviin sieluihin, toisaalta evolutionismiin liittyen oletettuna ihmiskunnan uskontojen lähtökohtana tai yhtenä varhaisvaiheena. Vrt. animatismi.


Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Animism

This term is used in two different meanings: on the one hand in a general sense to mean a belief that creatures (human beings, animals) and even plants and inanimate beings possess personal souls that are independent of their physical existences, and on the other hand in connection with evolutionism to refer to an original or very early stage in human religion.

Animatism

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,