Äänteenmuutos

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Äänteenmuutos

Äänteenmuutos on merkittävin syy kielen muuttumiseen ja sitä kautta kielten (kuten saamen kielten) eriytymiseen yhteisestä kantakielestä. Äänteenmuutokset liittyvät aina äänteiden variaatioon eli vaihteluun, joka on puolestaan olennainen osa kielen yleistä vaihtelua. Kantakielet ovat abstraktioita eivätkä koskaan edusta olemassa ollutta vaihtelematonta kielimuotoa, miltä ne kielellisissä rekonstruktioissa näyttävät. Nykyisin nähtävän vaihtelun takana ei siten välttämättä ole yhtä yhtenäistä kielimuotoa vaan toisenlaista vaihtelua.Sisällysluettelo: Kielet ja nimistö

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Sound change

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den