Archaeological Culture

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Arkeologinen kulttuuri

Arkeologisessa aineistossa erottuu alueellisesti ja ajallisesti rajattuja tyypijakaumia, ns. arkeologisia kulttuureja. Ei ole yhteisymmärrystä siitä, mitä arkeologinen kulttuuri edustaa suhteessa menneeseen todellisuuteen. Yhtäältä esitetään, että arkeologinen kulttuuri on vain keinotekoinen yksikkö aineiston hallitsemiseksi konstruoidussa luokitusjärjestelmässä. Toisaalta nähdään, että arkeologinen kulttuuri erottuu aineistossa juuri siksi, että muinainen yhteisö, jolla on yhteinen perinne ja sitä tukeva yhteinen kommunikoinnin järjestelmä, jättää jälkeensä luonteenomaisen tyyppijakauman ja 'merkkikielen'. Tämä on etnisten ryhmien kuten saamelaisten ja niiden edustamien kulttuurien alkuperää ja 'juuria' etsivän tutkimuksen lähtökohta.

Arkeologia.

Etninen identifiointi.

Keramiikka.


Sisällysluettelo: Arkeologia

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Archaeological Culture

Archaeological culture. It is possible to distinguish geographically and chronologically limited distributions of types of archaeological material, which are called archaeological cultures. There is no common agreement about what an archaeological culture represents vis-à-vis the reality of the past. On one hand, it is claimed that an archaeological culture is merely an artificial unit for dealing with archaeological material in a constructed system of classification; on the other, it is considered that an archaeological culture is distinguished in the material just because a prehistoric community with a common tradition and a common system of communication to support it leaves behind a characteristic distribution of types of archaeological material and a semiotic system of signs. This is the basis for research into the origins and "roots" of an ethnic group (such as the Saami) and its culture.


Archaeology.

Ethnic identification.

Ceramics.

Table of contents: Archaeology

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den