Bronze Age

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Pronssikausi

Esihistoriallinen periodi, jona tärkeät teräkalut valmistettiin pronssista. Itäisen ja pohjoisen Fennoskandian arkeologisessa aineistossa havaitaan vaikutusta sekä pohjoismaisen että itävenäläisen pronssikauden kulttuurin taholta. Kummallakin on oma jaksotuksensa, jota voidaan soveltaa myös itäisen ja pohjoisen Fennoskandian vastaavaan aineistoon. Koska pronssiesineiden valmistusta ja käyttöä kuvastavat löydöt ovat alueella osaksi jopa erittäin harvinaisia, ruotsalaisella ja norjalaisella taholla käytetään mielellään kulttuurin luonnetta kuvailevaa termiä epineolitikum. Ensyklopedian omaksuman kannan mukaan pronssikausi on metalliaineistoa tarkastelevana teknisenäterminä sovellettavissa itäisen ja pohjoisen Fennoskandian arkeologiseen aineistoon, jolloin aikarajat ovat 1900...500 eKr.

Pronssikausi: Pohjoismaat.

Pronssikausi: Venäjä.


kronologia

Sisällysluettelo: Arkeologia

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Bronze Age

A prehistoric period (Prehistoric Age) in which important tools were made from bronze. The archaeological material of northern and eastern Fennoscandia shows the influence of both Scandinavian and eastern Russian Bronze Age cultures. These have their own periodizations, which can also be applied to the corresponding Fennoscandian material. Since finds that reflect the production and use of bronze objects are partly extremely rare in this area, Swedish and Norwegian scholars frequently use the term ‘Epineolithic’ to describe the nature of the prevailing culture. In accordance with the practice adopted in this encyclopaedia, ‘Bronze Age’ is used as a technical term for the examination of metal objects with reference to the archaeological material of northern and eastern Fennoscandia in the period 1900-500 B.C.


Chronology.

Table of contents: Archaeology

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den