Euroopan ihmisoikeussopimus

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Euroopan ihmisoikeussopimus

Euroopan ihmisoikeussopimus on vuodelta 1950 oleva Euroopan ihmisoikeussopimus, jonka myös Suomi on ratifioinut. Sopimuksen 14 artiklassa on syrjintäkielto, eli syrjintä on kielletty esimerkiksi "rodun", ihonvärin, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen ja syntyperän vuoksi. KP-sopimuksesta poiketen kyse ei ole itsenäisestä ihmisoikeudesta. Siten sopimuksen ulkopuolelle jäävien oikeuksien nauttimisessa esiintyvästä syrjinnästä ei yleensä voi valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Eräissä tapauksissa kyseessä voi kuitenkin olla sellainen yksityisluonteinen oikeus (civil right), jossa ihmisoikeussopimuksen 6 artikla edellyttää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Esimerkiksi saamelaisten maahan ja sen käyttöön kohdistuvat oikeudet voivat olla yksityisluonteisia oikeuksia 6 artiklan tarkoittamalla tavalla.

Yksityis- ja perhe-elämän suojaa koskevaa 8 artiklaa on mahdollista tulkita siten, että alkuperäiskansan perinteinen tai muutoin tyypillinen elämäntapa aineellisine edellytyksineen saa suojaa yksityis- tai perhe-elämän erityisenä muotona. Vastaavasti 1. lisäpöytäkirjan 1 artikla turvaa omistusoikeuden ja tämä sopimuskohta voisi tulla arvioitavaksi esimerkiksi omaisuuden pakkolunastustilanteessa.

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Joonia StrengMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

European Convention for the Protection of Human Rights

Look the Finnish tab.

Joonia StrengMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,