Isoglossi

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Isoglossi

Isoglossi on kielellisen tai kulttuuriin liittyvän piirteen raja. Isoglossit merkitään kartalle tutkittaessa murre- tai kulttuuripiirteitä ja niiden levinneisyyttä. Murreisoglossien kimput tai kasautumat samalle alueelle viittaavat kielirajaan. Saamen kielille on ominaista isoglossien limittäisyys, niin että kieletkin muodostavat jatkumon ilman kovin jyrkkiä murre- tai kielirajoja.Sisällysluettelo: Kielet ja nimistö

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Isogloss

Isogloss: a border describing the extent of the distribution of a linguistic or cultural feature. Isoglosses are marked on a map, and bunches of dialectal isoglosses in the same area usually indicate a border between languages. The Saami languages are characterized by the overlapping of isoglosses, in such a way that the languages constitute a dialect continuum without any sharp dialect and language boundaries.

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den