Karsten, Rafael

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Karsten, Rafael

Rafael Karsten (1879-1956) oli suomalainen uskontotieteilijä ja käytännöllisen filosofian professori Helsingin yliopistossa vuodesta 1922.

Rafael Karsten omisti elämänsä Etelä-Amerikan intiaanien tutkimukselle.

Karstenin anoa kenttäkokemus saamelaisista oli vuodelta 1927, jolloin hän teki lyhyen tutkimusmatkan Petsamoon. Hänen merkityksensä lappologian kannalta muodostuu yhdestä kirjasta, Samefolkets religion (1952), jossa hän pyrki osoittamaan edustamansa uskontoteorian, animismin eli luonnon sielullistamisen yleispätevyyden lukemalla saamelaista uskontohistoriaa sen kautta. Kirja julkaistiin englanniksi Leidenissä 1955 nimellä The Religion of the Samek: ancient beliefs of the Scandinavian and Finnish Lapps.

Karsten katsoi ihmismielen rakenteellisesti tuottavan samanlaisia uskomuksellisia mielikuvia kaikkialla. Seitapalvontaa (sieidi) Karsten tulkitsi suoraviivaisesti animistisesti pitäen sitä samalla skandinaavisesta seidr-magiasta lainautuneena ilmiönä. Psykologisen universalisminsa pohjalta hän kuitenkin edusti kaikkiaan vähemmän skandinavistis-diffusionistista tulkintaa kuin monet aikalaiskollegansa. Esim. ukkosenjumalaa piti aidosti saamelaisena.

Karstenin kirja vanheni tieteellisessä mielessä nopeasti. Sen kulttuurihistoriallinen merkitys on pikemminkin siinä, että ensimmäistä kertaa lappologian historiassa sen nimessä esiintyi saamelaisten etnonyymi muodossa samefolket ja Samek yksiomaisten lappalaiset- , lapparna- ym. sanojen sijasta. Karsten otti myös yhtenä ensimmäisistä tutkijoista saamelaisten kohdalla saamelaista identiteettiä ja heidän oikeuksiaan alkuperäiskansana puolustavan asenteen, aivan samoin kuin Etelä-Amerikan intiaanien kohdallakin. Hänen mukaansa nämä "halusivat kehittyä mutta eivät norjalaisina, ruotsalaisina tai suomalaisina".


Sisällysluettelo: Biografiset artikkelit

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den