Kielellinen rekonstruktio

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Kielellinen rekonstruktio

Kielellinen rekonstruktio on kielen elementti (sana, sananmuoto tai pääte) joka esitetään oletetussa kantakielen asussa. Rekonstruktio esim. sanasta tehdään vertailemalla sanan äänneasua eri kielissä ja soveltamalla sääntöjä, joiden avulla voidaan olettaa äänneasun kehittyneen. Näin voidaan esittää oletus siitä, millainen sanan äänneasu on ollut siinä kantakielessä, joka on vertailtaville kielille yhteinen.



Sisällysluettelo: Kielet ja nimistö

Ulla-Maija Kulonen



Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Linguistic reconstruction

Reconstruction is the process of positing the form of elements of language (words, word forms, endings, etc.) in an assumed proto-language. The phonetic form of a word, for example, in the proto-language is reconstructed by comparing the phonetic forms of the words in the descendant languages and applying sound laws (adduced regular changes in pronunciation which took place in the development from the proto-language to the descendant languages).

Ulla-Maija Kulonen



Muokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den