Lumi: sanasto

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Lumi: sanasto

Saamen kielessä on rikas luontoon ja poronhoitoon liittyvä sanasto. Saamelaiset ovat luonnosta elävä kansa. Tullakseen toimeen vaativissa arktisissa olosuhteissa ja harjoittaakseen tuloksellisesti poronhoitoa ja muita luontaiselinkeinoja saamelaisen on hallittava ympäristöönsä liittyvää erikoistietoa. Hänellä täytyy olla hallussaan eräänlainen kognitiivinen kartta, joka sisältää ihmisen toimintaa ohjaavat mallit, kokemukset ja mielikuvat. Tämän kartan avulla ympäristö otetaan haltuun. Lumisanasto on poronhoitosanaston ohella yksi rikkaimmista, ja se on muille kielille huonosti käännettävissä yhdellä termillä. Lunta koskevan sanaston laajuus kertoo, miten tärkeä asema lumella on saamelaisten alueella.

Lunta, jäätä ja luonnonoloja koskevia tarkkoja ja kuvailevia termejä on saamen kielissä ja murteissa satoja, jos ei tuhansia. Tutkijat, esim. Israel Ruong ovat jaotelleet ne seuraavasti:

 1. lumimäärä
 2. lumen koostumus
 3. lumen kantavuus
 4. pinta, taso ja keli
 5. olla lumen peitossa
 6. koskematon lumi ja jäljet lumessa
 7. kuura, huurre sekä muut jää- ja lumipeitteet kasvistossa ja puissa
 8. lumen sulaminen ja häviäminen
 9. jäävesi
 10. sulan maan ilmestyminen (esim. pälvet)
 11. lumen viipymäpaikat kesällä
 12. erilaiset talvilaitumet, mm. lumen pinnat.

Muutamia esimerkkejä:

 • 1) - 2) - 3) oppas: umpihanki, umpinen; čearga: kinos (kova)
 • 4) jođádat: luistava keli, luistokeli, luisto; doavdnji: tarpeeksi vahva lumi esim. hiihtämiseen, ahkiolla ajamiseen jne.
 • 6) doalli, doali: umpeen mennyt ahkion jälki, tola; márahat, -haga: suuren porotokan tai ihmisjoukon jälki
 • 12) seańaš: raelumi (maata vasten); sarti: märkä, johon lumi on tarttunut.

Nils Jernsletten 1997: Sami Traditional Terminology: Professional Terms Concerning Salmon, Reindeer and Snow. Sami Culture in a New Era. Norwegian Sami Experience. Davvi Girji OS, 86-108.

Rolf Kjellström 2001: Samernas liv, 65.

Klemetti Näkkäläjärvi 2000: Porosaamelaisten luonnonympäristö, 161-165.

Sanasta muohta (lumi)

Lähdeluettelo:

 • Jernsletten Nils 1997. Sami Traditional Terminology: Professional Terms Concerning salmon, Reindeer and Snow. Sami Culture in a New Era. Norwegian Sami Experience.. Davvi Girji Os. Kárášjohka, sivut 86-108
 • Kjellström, Rolf 2001. Samernas liv. Stockholm, sivu 65
 • Gaski, H. Davvi Girji Os. Kárášjohka (toim.) 1997. Sami Culture in a New Era . Norwegian Sami Experience, sivut (101-108)


Sisällysluettelo: Luonto

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den