Murre

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Murre

Murre, kielen muoto, joka eroaa toisesta tiettyjen kielellisten piirteiden osalta, niin että ymmärrettävyys kuitenkin on säilynyt. Saamen murteista puhuttaessa on usein tarkoitettu niitä kielimuotoja, joita nykyisellään sanotaan saamen kieliksi. Kullakin saamen kielellä on myös murteiksi luokiteltavia variaatioita. Yleisestikin pätevän säännön mukaan voidaan murteena pitää sellaisia kielensisäisiä variaatioita, jotka eivät näy kirjakielessä.Sisällysluettelo: Kielet ja nimistö

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Dialect

Dialect, a variety of a language that differs from another variety in respect of certain linguistic features while still preserving mutual comprehensibility. The term ‘Saami dialects’ has frequently been used to refer to what today are called Saami (languages). Each Saami language also possesses varieties that can be classified as dialects of that language. According to a commonly accepted view, a dialect is regarded as a variety possessing variant forms from those that exist in the standard language.

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den