Nimistöstä päättäminen

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Nimistöstä päättäminen

Katso ruotsinkielistä välilehteä.

Sisällysluettelo: Kielet ja nimistö

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Namnresolution

Namnresolution, avser i detta sammanhang den ortnamnsresolution, som antogs av FNs ekonomiska och sociala råd i London 1972 och som rekommenderar länder med ursprungliga minoritetsbefolkningar att på ett enhetligt sätt behandla deras ortnamn. Ansvariga myndigheter i Norden (arkiv, kartmyndigheter och vägverk) har beslutat följa rekommendationerna och har tagit initiativ till en namnberedning. Akiven bereder namnen efter gällande stavning, kartverken publicerar namnen på nya kartor och vägmyndigheterna sätter upp vägskyltar med ledning av de kartor som utges.

NamnberedningOlavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska