Browse wiki

Jump to: navigation, search
Vuotta (paula)
Id 1141  +
Kieli suomi  +
Kirjoittaja - Klaas Ruppel KOTUS +
Otsikko Vuotta (paula) +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) + , Vuotta (paula) +
Categories Suomenkieliset artikkelit  + , Asuminen  + , Työkalut  + , Vaatetus yms.  + , Etymologia  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 24 lokakuu 2014 12:00:57  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify"> Kengänpaulaa tar<P align="justify"> Kengänpaulaa tarkoittava sana <i>vuotta</i> on melko yleinen saamelaiskielissä, ja sen suora vastine puuttuu vain itäisimmistä saamelaiskielistä, [[Akkalansaame|akkalan]]-, [[Kildininsaame|kildinin]]- ja turjansaamesta. [[Inarinsaame|Inarinsaamessa]] sanasta on johdettu jalkapöytää tarkoittava <i>vuodattim</i>. </p> <P align="justify"> Sanalla on vastineita laajasti [[Itämerensuomi|itämerensuomalaisissa]] kielissä, vrt. suomen <i>vanne</i>. Itämerensuomen yleinen merkitys 'koossa pitävä rengas, vanne' on erilainen kuin saamelaiskielissä, mutta kummassakin kieliryhmässä kyseistä esinettä käytetään jonkin suuremman esineen - kengän, tynnyrin yms. - sitomiseen ja koossa pitämiseen. </p> <P align="justify"> Itäisimpiin saamelaiskieliin (kildinin- ja turjansaameen) sana on lainautunut itämerensuomen taholta, suomesta tai karjalasta merkityksessä 'vanne'. </p> <P align="justify"> Sana on tullut [[Varhaiskantasuomi|suomalais-saamelaiseen kantakieleen]] [[Kantagermaani|germaanisesta kantakielestä]], sanasta, joka oli vääntämistä tarkoittavan verbin johdos. Kyseistä germaanista sanapesyettä edustavat esim. seuraavat nykykielten sanat: ruotsin <i>vända</i>, norjan <i>vende</i> 'vääntää' ja saksan <i>Want</i> 'vantti'; vrt. myös gootin <i>wandu-s</i> 'raippa, vitsa'. </p> <P align="justify"> Mainittuun germaaniseen pesyeeseen kuuluu myös alasaksan <i>want</i> 'harus, vantti', joka merenkulun myötä on lainautunut skandinaavisiin kieliin (vrt. ruotsin ja norjan <i>vant</i> 'harus, vantti'); sieltä se on samassa merkityksessä lainautunut edelleen sekä suomeen (vrt. suomen <i>vantti</i>) että koltan- ja kildininsaameen. </p> <P> [[Tiedosto:531_15_Pirtanauhan_teko.jpg|thumb|600px|Vuotson perinnepäivät 9.8.1986. Pirtanauhan tekoa.]] </p><BR><BR> [[Sisällysluettelo: Etymologia|Sisällysluettelo: Etymologia]] <BR><BR> [[Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.|Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.]]<BR><BR>kalut, vaatetus yms.]]<BR><BR>  +
hide properties that link here 
Vuotta (paula) + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.